Bireysel emeklilik sistemi hakkında detaylı bilgi

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi, eliniz iş tutuyor iken çalıştığınız vakit vakitınce gerçekleştireceğiniz tasarrufların rastgele bir bireysel emeklilik şirketinde biriktirerek yaşlandığınızda hayat standardınıza bir nebze olsun katkı sağlama amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.
Eğer aktif hayat vakitınde her hangi bir yatırım aracınız yok ise biz size bunu tavsiye ederiz. Çünkü yaptığınız bu tasarruflar bireysel emeklilik fon şirketleri yönünden uzun vadeli bir yatırıma dönüştürülüyor. Ve gönüllü olarak katıldığınız bu sistem size ek gelir olarak yine geri dönüyor.
Size bu site altında bireysel emekliliğin tüm inceliklerini anlatacağım. Aklınızda hiçbir problem kalmayacak.

Bireysel Emeklilik Sistemi Ne Zaman Başladı?
Bireysel Emeklilik Sisteminin başlangıç tarihi, Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu olarak Meclisten işlemiş olup, 28 Mart 2001 tarihinde kabul edilmiştir.Fakat biliyorsunuz Kanunlar meclisten atlattıktan sonra değil resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Onun amacıyla gerçekte bireysel emeklilik fonlarının başlangıç tarihini, 7 Nisan 2001 tarihli olarak kabul etmek lüzumiyor.
Fakat sorarsanız ilk şirket ne vakit kuruldu 2003 tarihinde kuruldu. Yani ilk bireysel emekli olan bireyi merak ediyorum ama Türkiyede 2003’ten sonra girmiştir. Fakat kabul etmek lazım olur ki 2003’te BES düzenine 100 TL ile girmiş olsa bile bir birey şimdi ne akdar parası birikmiştir.

İnşallah sizinkide birikir. Allah hayırlı uzun hayat versin tabii ki.

 

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin Bir Hedefi Var mı?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin aniden çok hedefi vardır. Olaya yalnızca tasarruf ettik sonra bize bu paraları verecekler, deyuben kısa bir cevapla geçiştirilemeyecek kadar geniştir gerçekte düzenin hedefi fakat ben size belli başlıklar altında özetleyeceğim. Aslına bakarsanız her başlık amacıyla bir kitap yazılır. Fakat uzatmaya lüzum yok. Geçelim Bireysel Emeklilik Fon Sisteminin Amaçlarına:
§ Bireylerin emekliliğe yönelik birikimlerini yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek olarak bir gelir sağlanarak refah seviyelerini yükseltip daha rahat bir hayat hayatalarına yardımcı olmak.
§ Bireysel emekliliğe koyduğumuz paralar biz çekinceye kadar ekonomide devir edeceği amacıyla ekonomiye para kaynağı olarak devam etmesi.
§ Ekonomide para devran ederse ne olur, insanlar yatırım yapar ve istihdam oluşturur. O istihdam ile uygulanan yatırım sonucunda bir çok insan evine ekmek götürür. Bir ocağın bacası tüter. Bir Ocakta baca tüterse bir aile olur. Bir aile olursa devletin bekasına katkı olur.
§ Ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne Katılım Zorunlu Diyorlar

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunun (Kanun) EK 2 nci ve Geçici 2 nci maddeleri kapsamında açılan sözleşmeler hariç sistem gönüllü katılım esasına dayalıdır. Fakat 2017 ‘den itibaren mecburi oldu.

Sisteme katılabilmek amacıyla Sosyal Emniyet Kurumu’na bağlı olmak ya da çalışıyor olmak lüzumlu mi?a
SSK’lı olmak yada olmamak işte tüm problem bu demiş şekispirimiz. Hayır arakdaşlar buna lüzum yok. O eskidendi Her ne olursa SSK varmı diye sorarlardı. Hatırlarsınız işte kız almalar vermeler bur soruya takılıp kalırdı. Fakat bu sistem amacıyla Sosyal Emniyet Kurumu’na bağlı olsa da, olmasa da bireysel emeklilik düzenine dahil olunabilir.Herhangi bir problem yok.Önemli olan sizin bunu yatırıyor olmanız.

Bireysel Emeklilik Sistemi, Sosyal Emniyet Kurumu’ndaki gibi sıhhat vb. hizmetler de sunuyor mu?
Bireysel Emeklilik Sistemi; biliyorsunuz yalnızca sizin birktirdiğiniz paranızın size dönüşümü gerçekte.Devlet yalnızca size bu sisteme girmeniz amacıyla destek veriyor.Onun amacıyla katkı hisselerinın/tasarrufların toplanması, değerlendirilmesi ve şahsa toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanmaktadır. Bu sistem, Sosyal Emniyet Kurumu’nda sahip olunan olan sıhhat hizmetleri ya da başka hizmetleri sunmamaktadır.
Yani özetle Sıhhat sigortası yapmıyor.
Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katıldıktan sonra sosyal emniyet düzenindeki haklarım geçerliliğini kaybeder mi?

Hayır. Sosyal Emniyet Kurumu’ndan kaynaklanan haklar devam edecektir. Bu arada Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katkı payı ödeyerek ikinci bir emeklilik geliri elde etmek olasıdır.


Bireysel Emeklilik Sistemi’ne girdiğimde halen prim ödediğim Sosyal Emniyet Kurumu’ndan çıkmalı mıyım?

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne giren katılımcının Sosyal Emniyet Kurumu’ndan çıkması söz hususu değildir. Bireysel Emeklilik Sistemi, mecburi sosyal emniyet düzeneğinin seçeneği değil, tamamlayıcısıdır.
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki emeklilik haklarımı bireysel emeklilik hesabıma transfer edebilir miyim?
Katılımcıların Bireysel Emeklilik Sistemi’nde geçirdikleri süreyle, sosyal emniyet düzeninde geçirdiği vakitın teması bulunmamaktadır. Sosyal Emniyet Kurumu’ndaki emeklilik hakları, bireysel emeklilik hesabına aktarılamaz.
Bireysel Emeklilik Sistemi güvenilir midir?
Şirketlerin emeklilik faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı’nın; şirketin fonlarına, portföy yöneticilerine ve saklayıcılara dair hesap ve işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kontroline tabidir. Şirketin yılsonu mali tabloları bağımsız kontrol kuruluşları yönünden denetlenirken fonların hesap ve işlemleri ilaveten senede en az bir defa bağımsız dış kontrole tabidir.
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin güvenilir ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak, iştirakçilerin hak ve menfaatlerini güvenilirğini sağlamak amacıyla emeklilik şirketlerinin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı’nın günlük gözetim ve kontroline tabidir. Hazine Müsteşarlığı bu görevin yürütülmesini teminen Emeklilik Gözetim Merkezi’ni görevlendirmiştir.
Birikimlerim güvencede mi? Emeklilik şirketi finansal sıkıntıya düşerse ne olur?
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde ödenen katkı hisseleriyla alınan emeklilik yatırım fonu varlıkları Takasbank’ta saklanmaktadır. Emeklilik şirketi varlıkları ile emeklilik yatırım fonu varlıkları ayrıdır. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 17. maddesi uyarınca fon malvarlığı rehnedilemez, portföye dair olarak uygulanan işlemler haricinde teminat gösterilemez, üçüncü bireyler yönünden haczettirilemez ve iflas masasına dahil edilemez. Aynı Kanun’un 14. maddesinde şirketin mali bünyesinin, iştirakçilerin hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek düzeyde zayıfladığının ve şirketin mali durumunun düzeltilmesine imkân bulunmadığının belirleme edilmesi durumunda Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu bakanlık yönünden yapılabilecek muhtemel yaptırımlar belirtilmiştir.
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde vefat teminatı var mıdır?
Hayır, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde vefat teminatı bulunmamaktadır. Fakat katılımcının sözleşme vakitı içerisinde vefat etmesi durumunda, birikimleri ve devlet katkısı hesabındaki tutarın tümü, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri gizli kalmak kaydıyla varsa emeklilik sözleşmesinde belirti edilen lehdarlara ya da kanuni varislere ödenir.


Kısa vadeli birikim gerçekleştirme istiyorum, emeklilik düzenine girmem avantajlı olur mu?

Bireysel Emeklilik Sistemi, uzun vadeli bir yatırım ve tasarruf sistemidir. 29 Ağustos 2012 tarihinden itibaren stopaj kesintisi getiri üzerinden yapılsa da, sistemden erken ayrılma durumunda, emeklilik hakkı kazanarak ayrılma haliyle karşılaştırıldığında daha yüksek oranda stopaj kesintisi uygulanmaktadır. Bununla birlikte, devlet katkı sistemi dahilinde, iştirakçilerin hesaplarına aktarılacak devlet katkısı hesabındaki tutarların tamamına hak kazanmak, vefat ve maluliyet halleri dışında fakat emeklilik hakkı kazanmakla olası olabilecektir.

Hem de sözleşme kapsamında öngörülmüşse, 5 seneden evvel sistemden ayrılma durumunda katılımcının birikimlerinden giriş aidatının ertelenmiş bölümü indirilebilecektir.
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde ne gibi risklerle karşı karşıya kalabilirim?

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yatırılan katkı hisseleri iştirakçilerin tercih ettiği emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmektedir. Tercih edilen fonların içerdikleri varlıkların kazanç ya da kayıpları iştirakçilerin birikimlerini belirleme etmektedir. Örneğin, hisse senedi çoğunluklu bir emeklilik fonuna yatırım yapılması ve borsanın değer kaybetmesi durumunda, iştirakçilerin fonları da portföylerinde yer alan hisse senetlerine bağlı olarak değer kaybedebilir. Bu da iştirakçilerin birikimlerine yansır. Fakat alınacak riski belirleme etmek her vakit iştirakçilerin elindedir. Katılımcılar güvenilir yatırım amacıyla daha az getiriye razı olup daha az risk sahibi olan fonlara ağırlık verebilir ya da daha çok risk alarak daha çok getiri sağlama olasılığı olan fonları seçebilir. Hem de katılımcılar fon dağılımı farklılığı hakkını kullanarak birikimlerinin dahil bulunduğu fonları değiştirebilirler.

 

167 Comments Posted

  • Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Paylaştığın için Sağol. Başka arkadaşlarına da tavsiye etmen ayrıca bir incelik.

 1. BES her insanın ilgilenmesi gereken ve bilgilenmesi gereken haklarının var olduğunu bilmesi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili bize bireysel yardımcı olur musunuz? Dedem bu konuyla ilgili yardım istiyor. Teşekkürler

  • Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Paylaştığın için Sağol. Başka arkadaşlarına da tavsiye etmen ayrıca bir incelik.

  • Bireysel Emeklilik Sistemi günümüz Türkiye’sinde tasarruf etmek için en iyi fırsat bence de. Bu sisteme katılım geleceğine yatırımdır. Tavsiye ederim.

  • Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Paylaştığın için Sağol. Başka arkadaşlarına da tavsiye etmen ayrıca bir incelik.

  • Bireysel Emeklilik Sistemi günümüz Türkiye’sinde tasarruf etmek için en iyi fırsat bence de. Bu sisteme katılım geleceğine yatırımdır. Tavsiye ederim.

  • Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Paylaştığın için Sağol. Başka arkadaşlarına da tavsiye etmen ayrıca bir incelik.

  • Bireysel Emeklilik Sistemi günümüz Türkiye’sinde tasarruf etmek için en iyi fırsat bence de. Bu sisteme katılım geleceğine yatırımdır. Tavsiye ederim.

  • Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Paylaştığın için Sağol. Başka arkadaşlarına da tavsiye etmen ayrıca bir incelik.

  • Bireysel Emeklilik Sistemi günümüz Türkiye’sinde tasarruf etmek için en iyi fırsat bence de. Bu sisteme katılım geleceğine yatırımdır. Tavsiye ederim.

  • Teşekkür ederiz. Her zaman bir uğrayın. Sizinle alakalı bir makale olabilir. Neticede emeklilik sitesi. Burada ne zaman emekli olurum sorusunda, emeklilik hesaplamaya kadar her makaleyi bulabilirsiniz. Bireysel emeklilik, Malulen emeklilik, özürlü emeklilik vs bir çok makale sitemiz tarafından siz okuyucularımız için yazılıyor. Bekleriz.

Yorum Yapın

email adresiniz yayınlanmayacaktır.


*