Bireysel Emeklilik Son Gelişmeler

Bireysel Emeklilik ile ilgili son zamanlarda kamuoyuna duyurulan ve medyada yayınlanan genel bilgiler Bireysel Emeklilik kanunu adı altında resmi gazetede yayınlandı.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun artık  Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayınlanan Kanuna göre, Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olan ve bir  ücret karşılığı işyerinde çalışanlar, işverenlerinin, kanunda belirlenen hükümlere göre düzenlenmiş olan bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edilecekler. İşveren, yanındaki çalışanını otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen bir şirketin sunacağı bireysel  emeklilik planına dahil edebilecek.
Bu madde uyarınca emeklilik planına dahil edilecek iş yerleri ile çalışanları ve bu kapsamdaki uygulama esaslarını belirlemeye tek yetkili Bakanlar Kurulu olacak.
Sistemde Çalışanın katkı payı, prime esas olan kazancının yüzde 3’üne karşılık gelen tutar olacak. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yüzde 1’e kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
Belirlenen bu tutar en geç, çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü, işveren tarafından şirkete aktarılacak. İşveren, katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç aktarırsa, çalışanın birikiminde oluşan parasal kayıptan sorumlu olacak.
Çalışan, otomatik katılıma ilişkin bireysel emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işvereninden talep edebilecek.
Sistemden Çıkılırsa Yatan Paralar 10 gün içinde iade edilecek
Bireysel Emeklilik Sistemi içerisinde bulunan çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakiben 2 ay içerisinde sözleşmeden cayabilecek. Cayma halinde, ödenen katkı paylar ve varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile 10 iş günü içinde çalışana iade edilecek.
Bireysel Emeklilik Şirketi, cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumlu olacak.
Cayma hakkını kullanmayan çalışan, belirlenecek olan hallerde katkı payı ödenmesine ara verilmesini talep edebilecek.
Bu madde kapsamında bir bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın iş yerinin değiştirmesi halinde, yeni iş yerinde bu madde kapsamında bir emeklilik planı varsa, çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni iş yerindeki bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılacak. Yeni iş yerinde emeklilik planının bulunmaması halinde çalışan, talep ederse önceki iş yerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilecek; talep etmezse eski bireysel emeklilik sözleşmesi sonlandırılacak.
Sistemde kalana bin lira devlet katkısı sağlanacak 
Çalışan adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden devlet katkısı sağlanacak. Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme ilk girişte bir defaya mahsus olmak üzere, bin lira ilave devlet katkısı sağlanacak. Bakanlar Kurulu, bu tutarın yarısına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya yetkili olacak.
Emeklilik hakkının kullanılması halinde, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5’i karşılığı ek devlet katkısı ilavesi yapılacak.
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminde Çalışan katkı payının takip ve tahsil sorumluluğu sigorta şirketine ait olacak. Şirketlerce, fon işletim gideri kesintisi dışında herhangi başka bir kesinti yapılamayacak. İşverenin yükümlülüklerine ve yürürlüğe konulan düzenlemelere uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100 lira idari para cezası uygulanacak.
Resmi gazetede yayınlanan düzenleme, 1 Ocak 2017 tarihinde  yürürlüğe girecek.Bu tarihten önce zorunlu bir yaptırım yapılmayacak Bireysel emeklilik sistemine girmek isteyenler şu anda yürürlükte bulunan şartlar dahilinde başvuru yapabilecek.

60 Comments Posted

Yorum Yapın

email adresiniz yayınlanmayacaktır.


*