Emekli Çalışabilir mi ?

emekli-calisabilir-mi-acaba

EMEKLİ ÇALIŞABİLİR Mİ ?

SSK emeklisi çalışabilir mi, emekli sandığından emekli olanlar çalışabilir mi, bağkur emeklileri bir işte çalışabilir mi, emekli iken sigortalı çalışmak mümkün mü, emekli çalışırsa maaşı kesilir mi, emekliye sigorta yapılır mı bu ve benzeri bir çok konuyla ilgili yazımızın detayları aşağıda.

SSK’dan emekli maaşı alanlar, emekli olduktan sonra da herhangi  bir iş yerinde çalışabilir. Fakat, çalışmaya başlayan emekli vatandaşların  tercih edecekleri sigorta kolu (tüm sigorta kolları veya sosyal güvenlik destek primi) çalışanların  işverenleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek olan Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinde belirtilmelidir. Tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmayı tercih eden emekli vatandaşın aylığı, çalışmaya başladığı tarih itibariyle kesilir. Eğer vatandaş sadece Sosyal güvenlik destek primini tercih ederse emekli maaşını almaya devam eder.

Bir diğer taraftan, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin % 50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamayacağı ve görev yapamayacağı, yine söz edilen Kanunda diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümlerinin 01/01/2005 tarihi dahil uygulanmayacağı hüküm altına alındığından, Kurumumuzdan yaşlılık aylığı almakta iken kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya başlayanların işyerence emekli olan sigortalının maaşının kesilmesine ilişkin yazılı bildirimin Kurumumuza yapılması halinde sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihinden itibaren almış oldukları aylık kesilmektedir.

Çalışırken geçirdikleri iş kazası yada yakalandıkları  meslek hastalığı sonucundaSosyal Güvenlik  Kurumundan sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler bu gelirleri kesilmeden de çalışmaya devam edebilirler.

Malullük maaşı alanların 506 sayılı Kanuna tabi olarak herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde almış oldukları aylıkları kesilmektedir.

Reel hayatta bir çok emekli iş hayatına devam etmektedir.Ancak gerek iş verenlerin işine gelmesi gerekse emeklinin maaşından herhangi bir kesinti olacağı korkusu sebebiyle çalışma hayatına devam eden emeklilerin çoğu sigortasız olarak çalışmaktadır.Bu durum oluşabilecek herhangi bir iş kazasında emekli  ve işveren için hiçte hoş olmayan durumlara yol açabilir.Bizde bu yüzden kendimizi uyarıda bulunmak zorunda hissediyoruz,sigortasız çalışmayın eğer işveren iseniz sigortasız işçi çalıştırmayın.

Emekli Çalışabilir mi 

Emekli Çalışabilir mi 

Yorum Yapın

email adresiniz yayınlanmayacaktır.


*