Emekli Emlak Vergisi Muafiyeti Nedir

EMEKLİ EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ NEDİR

Emeklilerin emlak vergisi ödeyip ödemediği merak edilen bir konudur.Herkesin bildiği gibi; Türkiye’de devlet tarafından alınan servet vergilerinden bir tanesi de emlak vergisidir. Emlak vergisi 1986 yılından sonra belediyeler tarafından tahsil edilmekte olup, arazi, arsa ve binalar üzerinden alınmakta olunan dolaysız bir vergi çeşididir. Konusu geçen taşınmazların sahipleri düzenli  olarak her yıl emlak vergisi ödemekle mükelleftirler.

Fakat 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 8.maddesinin ikinci fıkrasında; “Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup, 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin ülkemiz sınırları içinde brüt 200 metrekare’yi geçmeyen tek meskeni olması halinde bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir” hükmü yer almaktadır.

Bakanlar Kurulu söz konusu madde hükmünün kendisine vermiş olduğu bu yetkiyi 20.12.2006 tarih ve 2006/11450 sayılı kararı ile kullanmış olup, yukarıda sayılan gruba ilişkin emlak vergisini 2007 yılı ve izleyen yıllarda sıfıra indirmiştir.
Sıfıra indirilen emlak vergisinden diğer bir ifadeyle bina vergisinden yararlanma usul ve esaslarını belirlemek üzere Emlak Vergisi Kanunu genel tebliğleri ile düzenleme yapılmıştır.

Bu duruma göre emekli bir vatandaşın indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanabilmesi için aşağıda belirtilen şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

– İlk olarak söz konusu meskende bizzat kendisinin oturma şartı aranmamaktadır. Sahip olduğu tek meskeni kiraya verip kendisi kirada oturanlar da diğer koşulları sağlamaları durumunda indirimli orandan faydalanabilmektedirler.
-200 metrekare’yi geçmeyen tek meskene hissedar olarak sahip olunmasında da indirimli orandan faydalanılacak olup, uygulanacak  indirim oranı  hisse oranına göre hesaplanacaktır.

– Birden fazla meskeni olanların veya birden fazla meskende hisseye sahip olanların sözkonusu  indirimli oran uygulamasından faydalanması mümkün değildir.

– Bazı dönemlerde dinlenme, tatil, istirahat amacıyla kullanılan meskenler için (çiftlik evi, yazlık ev gibi) söz konusu indirimli vergi oranının uygulanması mümkün değildir.

– Sosyal güvenlik kurumlarından emekli maaşı alanların bu maaşları dışında başka gelirlerinin bulunması durumunda bu kişilerin meskenine indirimli vergi oranı uygulanmayacaktır.

– Yukarıda ki maddede  kast edilen Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarıdır. Yani farklı bir ülkenin Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olması istisnadan yararlanılmasını sağlamaz.

– Emeklilerin gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olmaları indirimli vergi oranından faydalanmalarına engel teşkil etmemektedir.

– İndirimli vergi oranından faydalanan emeklilerin bu orandan faydalanma ile ilgili şartlardan herhangi birini kaybetmeleri durumunda  bu durumu mükellefiyetlerinin bulunduğu belediyeye bildirmeleri zorunludur. Aksi durumda cezai işleme maruz kalmaları kaçınılmaz bir durum olacaktır.

Üst kısımda detaylı olarak açıklandığı üzere Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile kurulu sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmuş (yurtdışından emekli olanlar hariç) kişiler sayılan şartları taşımaları halinde emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmektedirler.

Emlak vergisi muafiyeti dilekçe örneği 

TEK MESKENİ OLAN ( İNTİFA HAKKINA SAHİP OLANLAR DAHİL ) EMEKLİLERE, DUL VE YETİMLERE AİT FORM

TARİH …./…./….

T.C.

………… BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.

Gelirim münhasıran aşağıda belirtilen sosyal güvenlik kurumundan aldığım aylıklar ibarettir.

Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskenimin dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

Bu meskenim muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.

Yukarıda  bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.

ADRES                                                                 MÜKELLEF

Adı ve Soyadı

( İMZA)

GAYRİMENKULÜN :

Bina Vergisi Sicil No: ………………………….

Belediyenin Adı        : ………………………….

Mahallesi                  : ………………………….

Cadde ve Sokağı      : …………………………..

Kapı ve Daire No     : ………………………….

 

Pafta No

Ada No

Parsel No

Emekli Emlak Vergisi Muafiyeti Nedir

Emekli Emlak Vergisi Muafiyeti Nedir

Ayrıca;

1-Sitemizde emeklilik yaşınızı hesaplamak isterseniz, Buraya tıklayın.

2-Emekli ikramiyesi hesaplamak isterseniz. Buraya tıklayın.

3-Emeklilere Emlak Vergisi Muafiyeti konusunda bilgi almak isterseniz, Buraya tıklayın. 

4-Emeklilerin 2017 promosyonunu öğrenmek isterseniz, Buraya tıklayın.

5-2017 emekli kendi iş yeri olursa maaşında kesinti olur mu, öğrenmek isterseniz, Buraya tıklayın.

Yorum Yapın

email adresiniz yayınlanmayacaktır.


*