Emeklilikte Yaşa Takılanlar Son Durum

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Son Durum

Şu anda  yaklaşık olarak 500 bin kişiye yakın emeklilikte yaşa takılan ve bu  mağduriyeti yaşayan insanımızı ilgilendiren, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanların bu kanun yürürlüğe girdikten sonra 360 gün içinde bu istisnai durum  ile emekli olmalarını  öngören  çalışma hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz’den beklenilenin tam aksi  bir açıklama geldi.

İşte Ahmet Açıkgöz’ün o emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili  açıklaması ve kamuoyunu fazlaca meşgul eden Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında ki son zamanlarda yaşanan gelişmeler

BAKAN MÜEZZİNOĞLU’NUN  YAPTIĞI AÇIKLAMA !

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Son Durum nedir ?

Bakan Mehmet Müezzinoğlu,

Emeklilikte yaşa takılanların durumunun ne olacağı ile ilgili soruya oldukça kısa bir yanıt veren Bakan Mehmet Müeezinoğlu, Emeklilikte yaşa takılanlar “Takılmaya devam edecekler” dedi.

SGK MÜDÜRÜNDEN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR  AÇIKLAMASI

Emeklilikte yaşa takılanlar  için oldukça yeni ve can  sıkıcı bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz, emeklilikte yaşa takılanların canını fazlasıyla sıkacak açıklamalarda bulundu. İşte Açıkgöz’ün o açıklaması;

Çalışanlardan sürekli “Günümü doldurdum, yaşımı bekliyorum, ne yapabilirim?” şeklinde sorular geldiğini ve kamuoyunda böyle bir gündem oluşturulduğunu belirten Açıkgöz, şunları kaydetti:

“Kanunlarda Emeklilik tanımı eşittir yaş demektir. Bu tanım avrupa’da da böyledir. Avrupa ülkelerinin hiç birinde gün tanımlaması yoktur. Belirli bir  yaşa gelenler emekli olabilir. Çalışamayacak yaşa gelen insanlara emekli denir. Emeklilik aylığı, yaşlılık aylığıdır. ‘Ben 10 bin günü tamamladım ama 45 yaşındayım, bana maaş verin’ denilmesi abesle iştigaldir. Böyle bir durum sisteme aykırı bir durumdur. Bunun aksi bir şekilde davranmak, sistemin bütün dengelerini bozar. Bu konuda halihazırda yapılan bir çalışma yok. Kamuoyunda bir çalışma yapıldığı yönünde  bir tartışma yaratılıyor ama kurumun böyle bir çalışması yok.”

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Hakkında Daha Önce Yaşanan Gelişmeler

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) Erken Emeklilik Çıkacak mı? 12 Ağustos 2016

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) Erken emeklilik çıkacak mı? 12 Ağustos 2016. Ülkemizde 500 bin kişiye yakın emeklikte yaş takılma mağduriyeti yaşayan insamızı kapsayan ve TBMM Başkanlığı’na sunulan teklife göre, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar istisna sayılacak.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanların bu kanun yürürlüğe girdikten sonra 360 gün içinde bu istisna ile emekli olmaları amaçlanıyor.

Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum nedir? bu sorunun yanıtına istinaden TBMM’ye sunulan teklifle 8 Eylül 1999’dan sonra Emeklilikte yaşa takılanları kapsayacak şekilde düzenleme yapılması için düğmeye basıldı.

Sigorta ve prim gün süresini doldurmuş fakat emeklilik yaşının dolmasını bekleyen kişilerin bir an önce emekli olabilmesi için kanun teklifi hazırlandı.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sosyal sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu’na Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu.

Teklif, sosyal güvenlik kanunlarına göre sigorta süresi ve prim gün sayısını doldurmuş ve yaşlılık aylığının bağlanması için yaş koşulunu bekleyenlerin emekli olmasını amaçlıyor.

Teklife göre; 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar istisna sayılacak. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanların bu kanun yürürlüğe girdikten sonra 360 gün içinde bu istisna ile emekli olmaları amaçlanıyor.

ARANAN 500 BİN KİŞİ MAĞDUR

Söz konusu teklif, yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre sigorta süresi ve prim gün sayısını doldurmuş ancak yaşlılık aylığının bağlanması için yaş koşulu bekleyen 500 bini aşkın çalışanın mağduriyetinin giderilmesini amaçlıyor.

ŞARTLAR

Kadın 50, erkek 55 yaşını doldurmamış olmalı. Kadında 20, erkekte 25 yıllık sigorta süresi bulunmalı ve en az beş bin gün prim ödemesi şart. Ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olanda en az beş bin gün veya 15 yıldan beri sigortası olanlarda en az üç bin altı yüz gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması şartı aranıyor.

PRİM ŞARTINA TAKILANLAR İÇİN BAKANLIKLARIN ANLAŞMASI GEREKİYOR

Emeklilik için tüm şartları sağladığı halde sadece prim günü eksikleri bulunan vatandaşlarımız için de düzenleme yapılması ve mağduriyetlerinin giderilmesi gündemde. Eksik prim günlerini borçlanmaları sağlanarak emeklilik yollarının açılması için çalışmalar sürüyor fakat bu konuda yasal düzenleme yapılabilmesi için ilgili bakanlıklar arasında uzlaşma sağlanması şart. Prim günü şartına takılan 100 bine yakın kişi bulunuyor.

EYT MAĞDURU BAĞ-KUR’LULAR İÇİN YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE

Prim günü ve yaşını tamamlayıp yine de borcu kalan Bağ-Kur mağdurları için bu borcun ödenmesine yönelik düzenleme yapılacak ve vatandaşlar kredi çekerek bu borcu kapatacak ve emekli olabilecek. Üzerinde çalışmların devam ettiği yeni torba yasa da borçların yapılandırmasına yönelik yeni düzenlemeler olacak. Bu da yüzbinlerce vatandaşın emeklilik haklarını almaları demek. Özellikle Bağ-Kur’lu esnaflar emeklilik için tüm şartları yerine getirmesine rağmen borcu olduğu için emekli olamıyordu. Yeni yasa yüklü borçların faizlerini silip taksit imkanı getiriyor. Borcun tamamını ödeyip emekli olacaklar kredi alabilecek.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yargıtay, yüz binlerce Bağ-Kur’luya erken emelilik müjdesi sayılabilecek emsal bir karar verdi. Yargıtay, yüz binlerce Bağ-Kur’luya emsal olacak bir karar verdi. Kararla 2000 yılından önce vergi kaydı, esnaf odası kaydı bulunan ve bu dönemden önce belli bir süre kaydı olup silinenlere ikinci bir fırsat kapısı aralandı. Bağ-Kur’lular yıllardır bu kararı bekliyordu.

YOK SAYDILAR

Olay neydi? 4 Ekim 2000’de çıkan bir yasa ile belirlenen süre içinde (bu süre üç aydı) Bağ-Kur’a girişini yaptırmayanlara “Sizi 4 Ekim 2000’den sonra sigortalı sayalım” denildi.

Ancak bu karar büyük tepki çekti ve ‘Anayasa Mahkemesi’ne kadar gitti.

Yüksek Mahkeme, kararı 8 Ağustos 2001’de iptal etti. İptal kararma karşı dönemin hükümeti yeni bir yasal düzenleme yaptı. ‘4956 sayılı’ kanunla, 4 Ekim 2000’de çıkan yasa hükümlerine benzer bir düzenleme yapıldı. Başka bir ifadeyle 2000’den önce oda kaydı, vergi kaydı, esnaf sicil kaydı olunan dönemler yok sayıldı. Geriye dönük borçlanma sağlanamadı. Bu nedenle 500 bin esnaf ve sanatkar ile vefat eden esnaf ve sanatkarın bakmakla yükümlü olduğu kişiler bu haktan yararlanamadı.

Yani üst üste yapılan düzenlemeler, ‘Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararma rağmen hak kaybma neden oldu.

SİGORTALI SAYILMALIYDI

Yargıtay ise açılan bir davada, 2000 yılından önceki dönemlerin sigortalılığa sayılması yönünde emsal niteliğinde karar verdi. Yargıtayın kararı 1985’te çıkan ‘3165 sayılı Kanun’a dayanıyor.

Bu kanun, “Gelir Vergisi mükellefi olanlar, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı bulunanlar veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıtlı bulunanların kayıtlı oldukları tarihten itibaren kendiliğinden (otomatikman) sigortalı sayılacağıma” hükmediyor.

Bağ-Kur kaydı olmayan 100 binlerce esnafı heyecanlandırdı. Karara göre; 2000’den önce vergi, sicil ve oda kaydı olup da sigortasını yaptıramayanlar geçmişe dönük borçlanma yapabilecek. Ama dava açmak gerekiyor! Eş ve çocukların durumu 2000’den önce kaydı olup primi tamamlayamadan vefat edenlerin eşi, çocuğu varsa aynı haktan yararlanabilir.

Hak sahiplerinin de Yargıtay’ın kararına dayanarak dava açması gerekiyor.

Bu konuda açılan dava ve taleplerin artması halinde hükümetin yasal düzenleme yapabileceği ifade ediliyor.

‘Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararına göre; 1985-2000 arasında oda, sicil ve vergi kaydı olanlar, ihtiyaçları varsa bu dönemleri sigortaya saydırabilecekler. Ancak bu kayıtların ispat edilmesi gerekiyor. İspat da yetmiyor.

MAHKEMEYE BAŞVURMAK ŞART

Çünkü bu durumdaki kişilerin başvurusunu SGK kabul etmiyor.

Kayıtlarını aldıkları evrakla ispatlayanlar dava açarak Yargıtay’ın bu kararını emsal olarak gösterebiliyor. Davası olumlu sonuçlanan esnaf, bugünkü basamak ve prim tutarı üzerinden gerektiği kadar süreyi borçlanıp ödeyebiliyor. Bu durum sigortalılığı geri çekeceğinden yaşı da öne alıyor. Yani erken emekliliğin yolunu açıyor. Ayrıca prim eksiği olanlar, eksik primini borçlanmayla giderebiliyor.

Örneğin; emekliliği için 7 yıllık prime ihtiyacı olan bir esnaf geçmiş dönemdeki kayıtlı zamanlarını borçlanma hakkı kazanırsa, bu döneme ilişkin ödemeyi yapıp 7 yıl erken emekli olabilecek.

SADECE SSK’LILARA ERKEN EMEKLİLİK

Yaşı beklerken emekli olamayanlardan sadece SSK’lılara (4/A’lı) erken emeklilik hakkı düşünülüyor. Bağ-Kur’lu (4/B’li) ve memurlara (4/C’li) bu hak şimdilik söz konusu değil. SSK’lı olup da emeklilik bekleyenlerin ilk planda düşünülmesi doğru ancak, Bağ-Kur’lulara ve memurlara da erken emeklilik getirilmesi yerinde olacaktır.

YAŞA TAKILANLAR KİMLER?

SSK’lı olanlardan 8.9.1999 gününe kadar emeklilik için iki şart vardı. Birincisi, sigortalılık süresi (kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl), ikincisi de 5000 günlük prim ödeme gün sayısı. Bu tarihten sonra ise üçüncü bir şart daha geldi, yaş şartı. 8.9.1999 gününden önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde ise 44 ile 60 yaş arasında değişen yaş bekleme süresi getirildi. Memurlar ve Bağ-Kur’lular için de benzer şekilde yaş şartı getirildi.

“Emeklilikte yaşı bekleyenler” yaşlı oldukları için iş bulamıyor. Emekli olmak istediklerinde ise “Gençsin” diyorlar. Bu sebeple iki arada kalıyorlar.

ALMANYA VE FİNLANDİYA ÖRNEKLERİ

Almanya’da normal emeklilik yaşı, işe giriş ve doğum tarihlerine göre 65 veya 67’dir. Ancak 63 yaşındakiler, her eksik yaş için yüzde 2’lik daha düşük emekli aylığı bağlama oranıyla 67 yaşını beklemeden emekli de olabiliyorlar. Daha sonra çalışsalar bile emekli aylıkları artmıyor. Finlandiya’da daha güzel bir uygulama var. Eksik aylık bağlama oranıyla daha erken yaşlarda emekli olanlar, emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederlerse her çalıştıkları yıl aldıkları emekli aylığı yüzde 2 artarak gerçek emekli aylıklarına yükseliyor.

ÇALIŞTIKÇA EMEKLİ AYLIKLARI DÜŞÜŞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Hükümetler çalışanları daha geç emekli etmek için yasa çıkarıyor. “Ayrıca çalıştıkça emekli aylıklarını düşüreceğiz” diyorlar. Bu sebeple 1.1.2000 gününden sonra biraz, 1.10.2008 gününden sonra ise her prim ödenen ay için ileride alınacak emekli aylıkları 2’şer lira düşüyor. SGK Başkanı bu konuda Denizli Pamukkale Üniversitesi’nden Doç Dr. Oğuz Karadeniz’in teklifini değerlendirdiklerini belirtti. Teklife göre, aktif yaşlanma politikaları kapsamında, günü dolduktan sonra yaşı beklerken çalışmaya devam ederken, her fazla 360 gün aylık bağlama oranının (ABO) 2 değil, 3 olarak alınması ve 50 yaşından sonra çalışılan her yıl için de ABO’nun 4 olarak alınması durumunda sigortalıların daha çok aylık almak adına çalışmaya devam edecekleri beklentisi olacağı belirtilmiş.

Erken Emeklilikte Yaşa Takılanlar için emeklilik yasası çıktı mı?

Erken emeklilik ile ilgili son dakika haberleri olarak merak edilenler, prim günü eksik olanlar ve yaştan dolayı emekli olamayanlar bir müjde bekliyor. EYT haberi olarak son dakika haberleri ve erken emeklilikte son durum hakkında detaylar haberimizde…Erken emeklilik ile ilgili bir yasa çıktı mı?

Emekliler, eğer bir işyerinde çalışıyorlar ise Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi işveren tarafından ödenmektedir. Ama eğer emekli kendine ait bir işyeri açarsa bu defa yüzde 15 oranındaki kesinti emeklinin maaşından karşılanmaktadır. Emeklilerin birçoğu bu faaliyetlerini gerekli birimlere bildirmediği yada bildirmeyi unuttuğu için kurum geriye doğru borç çıkartmaktadır. Bu yasa sayesinde bu borçları biriken emekliler artık rahatlayacak. Büyük çoğunluğu küçük esnaf olan bu emekliler borçlarını 18 taksit imkanı ile ödeyebilecekler. Taksitler, iki ayda bir ödemelerle 36 aylık vade şeklinde tasarlanmıştır.

1. Yeni yasa, çalışan annelere, borçlu Bağ-Kur’lulara, madencilere ve gurbetçilere de erken emeklilik imkanı getirmektedir. SSK’lılara tanınan doğum borçlanması hakkı bu Torba Yasa aracılığı ile daha kapsamlı hale getirildi. Buna göre artık Bağ-Kur’lu ve memur kadınlar da doğum borçlanması yapabilecek durumdadır. Normalde doğum borçlanması yapabilmek için çocuk sayısı da 2 idi. Ama artık bu sayı 2’den 3’e çıkarılıyor. Bu sayede çalışan anneler emeklilik için 6 yıl kazanabilecek.

2. Yasa yaşlı vatandaşları ve engellileri de sevindirecek özellikte. Özellikle 65 yaş üstü yaşlılık maaşı alanlar avantajlı duruma gelecekler. Bu durumda bulunan 65 yaş üstü yaşlılık maaşı alanlara çeşitli sebeplerden dolayı fazladan yapılan ödemeler geri alınmayacak.

3. Engelli maaşı alanlara da aynı şekilde yapılan yersiz ödemelerin de geri alınmayacağı belirtilmektedir.

4. Aynı zamanda çok sayıda Bağ-Kur’lu da yapılandırma düzenlemesi sayesinde erken emekli olabilecek. Buna göre borcunu yapılandıran Bağ-Kur’lular, bu şekilde günleri tamamlanıyorsa emeklilik işlemlerini başlatabilecek. Bağ-Kur’luya borçlarını yapılandırma fırsatı veren bu yasayla, son

5 yılında işçi olarak çalışan kişilere işçi statüsünde emeklilik imkanı sunulacaktır.

5. Erken emeklilik yasasında madenciler için 55 olan emeklilik yaşı 50’ye düşürülmektedir. Böylece yeraltında çalışan bir madencinin yıpranma hakkı da düşünüldüğünde emeklilik yaşı 43 yaşına kadar düşebilecektir.

6. Bundan sonra, işçilerin yeraltındaki çalışma süresi haftada en çok 36 saat olacak. Günlük çalışma saati 6 saati geçemeyecek. Yeraltı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmayacak. 1 gün dahi çalışanlar kıdem tazminatından faydalanabilecek.

7. Gurbetçiler yani diğer adıyla Mavi Kartlı’lara da SGK’ya davasız borçlanma hakkı getirildi. Mavi Kartlı gurbetçiler, dava açmadan yurt dışındaki süreleri borçlanabilecek.

Erken Emeklilik Yasası yoluyla vergi, prim, ceza gibi borçlar yeniden yapılandırılacak. Vergi cezaları silinmeyecek; vergi asıllarının tamamı, cezaların tamamı yapılandırma kapsamında tahsil edilecek.

ERKEN EMEKLİ OLMAK FORMÜLLER

Tüm çalışanların hayalidir emeklilik. Erken emeklilik yolunu açacak 4 çalışma masada. Bunlar neler mi?
Emeklilik şartlarını tamamlama telaşında olançalışanlardan erkeklere askerlik, kadınlara ise doğum borçlanması yoluyla kolaylık sağlanıyor. Kısa bir süre önce hayata geçen torba yasa ile 4 kesime erken emeklilik fırsatı geldi. Doğum borçlanmasının kapsamı genişletildi; madencilere, mavi kartlı gurbetçilere, prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur’lulara erken emeklilik yolu açıldı. Şimdi erken emekliliğe yönelik başka düzenlemeler gündemde. 4 konuda çalışmayapılıyor. Bu düzenlemeler hayata geçerse, borç dondurma bekleyen Bağ-Kur’lular, prim günü eksiği olanlar, sağlık çalışanları ve stajyerlik dönemini borçlanmak isteyenlerin yüzü gülecek. İşte bu çalışmalar:

EMEKLİLİK YAŞI GERİYE ÇEKİLEBİLİR

Stajyerlikte geçen sürelerin emeklilik hesabında sayılması için çalışma yapılıyor. Çalışma Bakanı Faruk Çelik, geçtiğimiz günlerde bu konuda yeni düzenleme yapılacağının sinyalini vermişti. Stajyerlikte geçen süreler için borçlanma hakkı verilmesi gündemde. Bu düzenlemehayata geçerse, çalışanlar stajyerlik dönemini borçlanarak erken emekli olabilecek. Sigorta girişi daha erken olacağı için emeklilik yaşı da geriye çekilecek. Sağlık çalışanlarına her 5 yıla 1 yılyıpranma payı verilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu konudaki çalışma, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Düzenlemenin bu yasama döneminde Meclis’e getirilmesi bekleniyor.

YASAL DÜZENLEME UZLAŞMAYA BAĞLI

Prim günü eksiği olanlara da emeklilik yolunun açılması gündemde. Bu konunun tartışıldığı, ancak bakanlıklar arasında uzlaşma sağlanması halinde hayata geçebileceği belirtilmişti. Prim günü şartına takılan 100 bine yakın kişi bulunuyor. Yasal düzenleme ile belli bir yaşın üzerindekilere eksik primini borçlanma imkanı getirilmesi öngörülüyor.

PRİMİ DOLAN DONDURACAK

Bir düzenleme de emekli olabilmek için borç dondurmayı isteyen Bağ-Kur’lular için bekleniyor. Konunun Ekim ayı içerisinde tartışılacağı, uzlaşma sağlanırsa hayata geçeceği ifade edilmişti. Hazırlığı yapılan yeni torbaya bu düzenlemenin ekleneceği beklentisi var. ‘Dondurma’ düzenlemesi yapılırsa, emeklilik için hizmet süresine ihtiyacı olmayan Bağ-Kur’lular, borcunu ve borçlu olduğu döneme ait hizmeti donduracak. Böylece emekli olabilecek.

YÜZBİNLERCE KİŞİYE EMEKLİLİK YOLU AÇILIYOR

Günü ve yaşı dolmasına rağmen borcu kalan yüzbinlerce Bağ-Kur’lu, emekli olmak için kredi alacak.
Torba yasa ile borç yapılandırmasının gelmesi yüzbinlerce vatandaşa da emeklilik yolunu açtı.

Özellikle Bağkur’lu esnaf, tüm şartları yerine getirmesine rağmen borcu olduğu için emekli olamıyordu. Yeni yasa yüklü borçların faizlerini silip taksit imkanı getiriyor. Borcun tamamını ödeyip emekli olacaklar kredi alabilecek.

Daha önce yapılandırmada Ziraat Bankası devreye girerek emeklilik şansı olanlara kredi açmıştı. Vatandaşlar bu kredi ile borçlarını toptan kapatıp hemen emekli olmuş ve emeklilik maaşlarında küçük taksitlerle kredilerini geri ödemişlerdi.

BANKALARIN DEVREYE GİRMESİ BEKLENİYOR

Yani torba yasa için de Ziraat Bankası’nın yanında özel bankaların da devreye girmesi bekleniyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, emekli olmak isteyen esnafın prim borcunu ödemek için kredi aradığını belirterek, bankaların düşük faizli kredi vermesi gerektiğini ifade etti.

Palandöken, “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol yapacak banka ya da bankalara çok önemli görev düşüyor. Emekli olmak isteyen esnaf prim borçlarını ödemek için kredi arıyor. Bankalar, emekliliği gelenler için emekli maaşına bağlı düşük faizli kredi vermeli” dedi. Yasa ile prim borçları olması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanamayan esnaf ve sanatkara emeklilik imkanı sağlandığına değinen Palandöken, 2011 yılındaki yasadan 5 bin 677 kişinin prim borcunu peşin ödeyerek, 61 bin 571 kişinin de Ziraat Bankası’ndan kredi kullanarak emeklilik hakkı kazandığını kaydetti. Palandöken, Bağ-Kur’lunun emekli olabilmesi için SGK’ya uygun görülecek bankalarla protokol yapılması için yazı gönderdiklerini söyledi.

YARIŞ BAŞLAYABİLİR

Promosyon konusunda olduğu gibi kredi konusunda da özel bankalar devreye sokulursa bir rekabet ortamı oluşacak. Bu sayede bankalar emeklilerin maaşlarını kendi şubelerinden ödeyebilmek ve düşük de olsa faizle kredi verebilmek için yarış haline girecek. Bu yarış hem bankalara hem de kredi alacak olan emekli adaylarına yarayacak. Promosyon konusunda da aynı sistem devreye girdiğinde ortaya çıkacak yarış emeklileri sevindirecek. Buna rağmen SGK’nın bu konuda kılını kıpırdatmaması emeklilerin tepkisini çekiyor.

Bakan Soylu açıkladı! EYT Yasası çıktı mı?

Uzun süredir gündeme gelen ve emeklilieri umutlandıran EYT yasası için son açıklamayı Bakan Süleyman Soylu yaptı. Ekonomi Koordinasyonu Kurulu’nda yapılan toplantıdan sonra Başbakan Binali Yıldırım’ın da talimatı ile çözüm arayışlarına başlandı. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunun ilerleyen günlerde emeklilerin lehine olacak şekilde düzenlenmesi bekleniyor.

Meclis’te konuşulan emeklilikte yaşa takılanlar 2016 yılında henüz sonuçlanmadı. Sigorta ve prim gün süresini doldurmuş fakat emeklilik yaşının dolmasını bekleyen kişiler için oldukça önemli olan bu konu önce CHP’li Candan Yüceer tarafından Meclis’te gündeme getirilen ardından Süleyman Soylu’nun açıklamaları ile EYT yasası 2016 yılında emeklilikeri umutlandırmıştı.

EYT yasası çıktı mı soruları tekrar gündeme geldi ve konuya ilişkin bir başka teklif de CHP’li Barış Karadeniz’den geldi. Meclise sunulan kanun teklifinde GSS kanununa ve SSK’ya geçici bir madde eklenmesi istendi. Bu kanun teklifine göre sigorta ve prim gün sayısını doldurmuş fakat yaş bekleyenlerin emekli olması hedefleniyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar son durum ile ilgili emeklilerin mağduriyetini gidermek için ileriki günlerde bir yenilik olup olmayacağı henüz kesinlik kazanmış değil. Herkesin bu konuda farklı bir açıklama yapmasından ötürü de vatandaşlar birçok sorunun yanıtını arıyor.

Süleyman Soylu “Sosyal güvenliğin finansmanında kullanılan yöntemlerden biri dağıtım yöntemidir. Bu yöntemde cari dönemde çalışanlardan alınan primler, aynı dönemde aylık ve gelir alanlara ödenmektedir. Halihazırda Türkiye’de sosyal güvenliğin finansmanı dağıtım esasına göre yapılmaktadır. Ayrıca devlet sisteme doğrudan katkı yaparak açıkların kapatılmasını sağlamaktadır. Dağıtım sisteminde denge hali mevcut dönemin gelirleriyle aynı dönemin giderlerinin karşılanabilmesi halidir.

Bu dengenin sağlanmasındaki en önemli unsur ise aktif pasif oranı ülkemizde 2015 yılında 1.94 olarak gerçekleşmiştir. Her ne kadar emeklilik yaşı günümüz için kadınlarda 58, erkeklerde 60 olsa da yıl içinde emekli olanların ortalama yaşı kademeli geçiş gereği bu seviyelerde gerçekleşmektedir. Emeklilik sistemlerinde finansal sürdürülebilirliğin temel sigortacılık ilkeleri içinde devam edebilmesinde yaş en önemli parametrelerden biridir. Dolayısıyla yaşla ilgili bir düzenleme kurumun aktüeryal dengesini olumsuz etkileyecek ve Hazine transferlerinin artmasına sebep olacaktır. Kurumun temel amacı sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, aktüeryal ve mali açıdan çağdaş standartlarla sosyal güvenlik sistemini yürütmektir. Yaş koşulu dışındaki koşulları sağlayan sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesine yönelik yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.” dedi.

Sosyal Sigortalı olanlar için 1999 yılında çıkan ve bugüne kadar iki emeklilik şartı bulunan uygulama da karmaşa yaşanıyordu. Bu şartlardan biri sigortalı olma süresi diğeri ise prim ödeme gün sayısı, daha sonra ise buna bir de yaş şartı eklenmişti. Zamanla karmaşıklığa yol açan bu işlemlerden dolayı hükümetin yeni bir düzenleme yapması bekleniyor. Yasa çıkarsa emeklilerin mağduriyeti giderilmiş olacak fakat bu kez sistem de farklı sorunlar ortaya çıkacaktı.

Erken emeklilik için SGK yetkililerinden açıklama geldi ve 1 Ekim 2008 yılında yasallaşan 5510 sayılı kanuna göre yaş haddinden düşülecek süre, yıpranma ile kazanılan sürenin yarısına indirildi. Artık beş yıl yıpranma payı bulunanlardan en çok 2,5 yıl indirim yapılabiliyor ve bu şekilde 52 yaşında emekli olması gereken kişi 49,5 yaşında emekli olmaya hak kazanıyor. Emeklilik fonlarının getirileri için de çalışmalar yapılmaya başlanıyor. Kıdem tazminatı ve otomatik katılım içeren yeni düzenleme yasal hale getirilirse Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) çeşidi 6 tane olacak.

Sağlık hizmetlerinden emekli olacaklar için ise Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu erken emeklilik konusunda açıklama yaptı: “Sağlık çalışanlarımıza yıpranma payı, fiili hizmet zammı ve hekimlerimizin emeklilik haklarının iyileştirilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki günlerde inşallah huzurlarınıza getirmeyi planlıyoruz.” dedi. Emeklilik işlemleri ilgili detaylar Ajanshaber.com’da.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN YÜZDE 5 FORMÜLÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni düzenlemeler yapılmaya başlanacak. Mecliste görüşülmesi beklenen 15 maddenin yer aldığı tasarı da emekliliği kaç yıl kaşmışsa her yıl için yüzde 5 düşük maaşı kabul edenler hemen emekli olabilecek.Emekliler için yapılacak başka bir uygulamada erken emeklilik sistemi. Erken emeklilikte düşük maaş formülü Avrupa ülkelerinde uygulanıyor. Ayrıca devletin emeklilerin emekliliğe kaç yıl kalmışsa peşin ödeyelim, aylıktan indirim yapılmasın şeklindeki teklifine de sıcak baktığı ifade edildi.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR SON DURUM HABERLERİ

Emeklilikte yaşa takılanlar son durum gelişmeleri hakkında henüz yeni bir durum olmasa da Meclis’te tekrar gündeme geldi. Canan Yüceer 1999 yılında oluşturulan 4447 Sayılı Kanun’la emeklilik yaşının kademeli olarak yükseldiğini, Anayasa Mahkemesi’nin kanunla ilgili hükmü iptal etmesinden sonra 2002 yılında 4759 Sayılı Kanun çıkarılarak emeklilikte kademeli geçişin yeniden düzenlendiğini söyledi ve “Bu kanun hükmü gereği sigortalılar, prim ödeme gün sayısını doldurmuş olsalar dahi emekli aylığından yararlanabilmek için öngörülen yaş koşulunu sağlayana kadar beklemek zorunda kaldı.

Bu durum prim gün sayısını ve kanunda öngörülen çalışma yılını doldurmuş olan ancak 4759 Sayılı Kanun’da belirtilen yaş koşulunu sağlamayan sigortalılar açısından hak kaybına neden oldu.” dedi. Yaşı 65’in üzerinde olup prim günü yetmeyenler için ise gerekli düzenlemeler bekleniyor. Emeklilikte yaşa takılanlar son durum ile ilgili bakanlıklar arasında uzlaşma sağlanırsa eğer düzenlemelerin gerçekleşeceği belirtilmişti. Bu da prim günü şartına takılan 100 bine yakın vatandaş için sevindirici bir haber oluyor.

DÜZENLEMELERE MALİYE KARŞI ÇIKMIŞTI

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme ile ilgili Maliye Bakanlığı emeklilerin ve çalışanların dengesini olumsuz etkileceğini düşünerek karşı çıkmıştı. Konuyla ilgili Binali Yıldırım’ın vatandaşın mağdur oluşunun haksızlık olduğunu belirttiği söyleniyor.

BAKAN SOYLU AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’da bununla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bu durum bakanlar arasında uzlaşma sağlanırsa düzenlecekti neredeyse 100 bine yakın emeklinin sorunu olan bu durum da yasal düzenleme ile birlikte belirli bir yaşın üzerindekilere eksik primleri borçlanm imkanı sağlayacaktı. Aynı konunun bir benzeri de Bağkurlular için bekleniyor onlar da borçlu olduğu döneme ait hizmeti dondurmak istiyordu. 9 Eylül 1999 yılından önce sigortalı olan ve gün dolduranlar için yeni bir kapı açılıyor. Emekliler için torba yasa yeni bir umut kapısı oldu ve yeni formüller gündeme geldi.

Yaklaşık 6 milyon kişinin mağdur olduğu eyt yasası ile ilgili Candan Yüceer bu sorunun ortadan kaldırılması için teklif sundu. Emeklilikte yaşa takılanlar 2016 yılı ile ilgili “Devletin genç, işverenin ise yaşlı bulduğu bu kesim ne çalışmakta ne de iş bulabilmektedir. Mağduriyet bir an önce giderilmelidir.” dedi.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR 2016 YILINDA ÇIKACAK MI?

Mecliste konuşulmaya başlanan emeklilikte yaşa takılanlar 2016 yılında Canan Yüceer tarafından TBMM’de yeniden gündeme getirildi. Sunulan teklif eğer yasal hale getirilirse büyük bir sorun ortadan kaldırılmış olacak. Yaş engeline takılanlar prim ödemeleri gerçekleşse bile gün dolumu açısından sorunlar yaşıyordu. Yeni yılda bir çok konuda yapılan değişikliklerden sonra emekliler de bu değişikliğin bir parçası olmak için seslerini duyurmaya çalışıyorlardı. 1999 yılındaki yasa ile ortaya çıkan emeklilikte yaşa takılanlar konusu ile ilgili bir çok açıklama yapılmış fakat bir çözüme ulaşılamamıştı.

Emeklilikte yaşa takılanlar son gelişmeler arasında yeni oluşturulan yasa ise yaşlarda değişikliğe neden olmuştu. Bununla birlikte 08.09.1999 tarihinden önce sigorta prim günü ödemelerini tamamıyla doldurmuş ve sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmaları durumunda eğer bir tek emeklilikleri için yaşın dolmasını bekleyenler varsa kalan yaşların her bir yılı için %5’lik bir maaş kesintisi ile emekli olabilme imkanına sahip oluyorlar.

Bunun dışında emekliler için promosyon çalışması da başlatılmış Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu emekli maaşları ödemesi yapılırken promosyon yapılması için bankalarla görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti. ESK Başkanı Bendevi Palandöken şu sözleri söyledi: “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol yapacak banka ya da bankalara çok önemli görev düşüyor. Emekli olmak isteyen esnaf prim borçlarını ödemek için kredi arıyor. Bankalar, emekliliği gelenler için emekli maaşına bağlı düşük faizli kredi vermeli” dedi.

Emeklilikte yaş bekleyenler askerlik için bir yıl borçlanıyor ve emeklilik için bu yıllar borçlu olarak geçiyor. Bu sadece erkekler için geçerli kadınlarda ise bu uygulama öncekine göre biraz daha farklı, şimdilerde prim borçlanma günü üç çocuk olduğu takdirde altı yıla çıkarıldı ve daha da kolaylaştı.

Buna göre yapılacak yasal düzenleme ile belli yaşın üstündekilere eksik olan primlerini borçlanma imkanı sağlandı. Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu da AK Parti hükümetinin sosyal güvenlik alanında yaptığı yeniliklerden toplumun büyük kesiminin yararlandığını belirleterek emeklilikte yaşa takılanlar son dakika bilgileri arasında bir çok talep aldıklarını söyledi ve “Bu konuda bir çalışma yapılırsa, bu da takdire şayan olur.” dedi.

Kaynak:gundemspor.net.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Son Durum

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Son Durum

Ayrıca;

1-Sitemizde emeklilik yaşınızı hesaplamak isterseniz, Buraya tıklayın.

2-Emekli ikramiyesi hesaplamak isterseniz. Buraya tıklayın.

3-Emeklilere Emlak Vergisi Muafiyeti konusunda bilgi almak isterseniz, Buraya tıklayın. 

4-Emeklilerin 2017 promosyonunu öğrenmek isterseniz, Buraya tıklayın.

5-2017 emekli kendi iş yeri olursa maaşında kesinti olur mu, öğrenmek isterseniz, Buraya tıklayın.

3 Comments Posted

Yorum Yapın

email adresiniz yayınlanmayacaktır.


*