Sağlık Hakkından Yararlanma

Ülkemizde tanınmış olan sağlık hakları oldukça geniş bir mevzuat içinde yürürlüğe girmiştir. Bu konuda her alanda sağlık kurumlarının vermiş olduğu hizmet günden güne daha da ilerlemektedir. Her çalışan çalıştığı iş konumunda yaralanmak istediği avantajları bilmekle mükelleftir.

Çırak, işçi, stajyer, intörn öğrencileri, 4/a statüsüne sahip olan sigortalılar, yurt dışında çalışan ve belirli bir kuruma bağlı olan işçiler sağlıkta hastalık sigortasından yararlanabilir. Bu esnada hastalanmış ya da iş kazası geçirmiş olan çalışanlar için yürürlüğe giren geçici sigorta kapsamı sağlık raporları ile belgelenerek gösterilebilir. Ayakta ve yatar hasta olarak tedavi edilen kişiler yatarak tedavi görüyorsa yarı maaş ayakta tedavi görüyorsa maaşını üçte ikisi verilmektedir. İş görmemezlik ödeneği denilen bu prosedürde hastanın durumu raporla belirlenebilir.

Sağlık hakkından yararlanma ülke içinde çalışanlar için çalıştığı süre boyunca ilgili kurumu veya şirketi tarafından ödenmek zorundadır. Genel sigorta birimlerine kayıtlı olması gerekir. Çalışanların bakmakla mükellef olduğu ailesi bu haklardan yaralanabilecektir. Bu kişinin başvuru tarihinden önceki bir yılında 30 iş günü ödenmiş primi gözükmelidir. Bir yere bağlı kalmadan bağımsız olarak çalışıyorsa 60 günden çok pirim ödemesi ve hiç borcunun olmaması gerekmektedir.

Dışardan sigortalı olan kişiler kendi ödedikleri primlerini istedikleri basmaktan başlatarak ödeyebilir. Sağlık hakkından yararlanmak için hiç borçlarını olmaması gerekir. İşten ayrılanlar için iş çıkarımından sonra ilk on gün sigortaları devam etmektedir. Bu süre bitiminde zorunlu sigortalıysalar kendi dışında baktıkları kişiler yine 90 gün hizmet alabilmektedir. Taşeron ve işçi olarak çalışan bu kişiler tekrar işe girdiklerinde sigortaları işveren tarafından yatırılması şarttır.

Sağlık hakkından yararlanma yurt içinde ve yurt dışında farklı hizmetler ile verilmektedir. Kişiler kendilerine uyan gerekçeleri yerine getirdiklerinde istedikleri kadar hakka sahip olacaklardır. Şartsız olarak verilen hizmetlerde 18 yaşına gelmemiş olmak,  başkasının bakımına muhtaç olmak, trafik kazaları, acil vakalar, meslek hastalıkları, bakımı zorunlu olacak bulaşıcı hastalıklar pirim ödemesi olmadan da sağlıktan yararlanabilir. Bunun dışında sağlık hakkından yaralanma için gelir testi belirlenen kişilerin aylık gelirleri düzenlenerek kişi başına düşen miktar asgari ücretin altında ise genel sağlık sigorta primleri devlet tarafından yatırılmaktadır.

Yorum Yapın

email adresiniz yayınlanmayacaktır.


*