Yurtdışı Emeklilik Borçlanması

Yurt Dışı Emeklilik Borçlanması

yurtdisi-emeklilik-borclanmasi-2016

Yurt dışı emeklilik borçlanması ve Yurtdışında geçirilen  çalışma sürelerinin borçlanılarak Türkiye’de Sigortalılık süresinden saydırılması ve emeklilik hakkında açıklama.Yurt dışı emeklilik borçlanması.

Yurtdısında çalışma hayatını tamamlayan vatandaşlarımız, geçirdikleri bu  çalışma sürelerini ve  bayanların ev hanımı olarak geçen sürelerini, Hali hazırda Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanarak sigortalılık sürelerine  saydırabilmektedirler. Yurt dışında geçirilip borçlanılan bu süreler, Türkiye’de  geçen çalışma ve prim ödenmiş sigortalı hizmet süresi gibi ele alınır. Kanunlarımızda bulunan 3201 sayılı yasada yer almakta olan  bu sosyal güvenlik hakkı, vatandaşların  isteğine  bağlı bırakılmış bir uygulamadır. Bu yasadan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, yurtdışında yapmış oldukları hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını borçlanabilirler.

YURTDIŞINDA GEÇİRİLEN  SÜRELERİN SGK’YA BORÇLANDIRILMASI

Yurtdısında çalışmış olan  vatandaşlarımız, çalışma sürelerinin tamamını ya da bir kısmını,  çalışmayan kadınlar ise ev kadını olarak geçen sürelerinin tamamını ya da bir kısmını kendi isteklerine bağlı olarak Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanarak Türkiye’deki sigortalılıklarına saydırabilmektedirler.
Borçlanılan bu süreler, Aynen Türkiye’de  geçmiş çalışma süresi gibi ele alınır.

3201 sayılı yasamızda  yer alan bu sosyal güvenlik hakkı,bu durumda olan vatandaşların  isteğine bağlı bir uygulamadır. Dolayısı ile   yurtdışında çalışmış vatandaşlarımız isterlerse bu haktan yararlanabilirler.
Bu yasadan faydalanmak  isteyen vatandaşlar, yurtdışında yapmış oldukları  hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını  borçlanabilirler. Yurt dışında yapmış oldukları çalışma ile birlikte Türkiye’de çalışmış olanlar, borçlanma talebinde bulundukları takdirde  Türkiye’deki çalışma sürelerini  toplam prim gün sayısından düşerek, emeklilik için eksik olan prim gün  sürelerini tamamlayabilirler.

1-Yurt Dışında Çalışmış Olanlar Hangi Durumda Sgk’ya Borçlandırma Yapabilir?

Yurtdışında 18 yaşından sonra geçirilmiş olan ;
– sigortalılık/çalışma süreleri (işçi ve  bağımsız olarak çalışılmış süreler),
– sigortalılık/çalışma sürelerinin  arasında veya sonunda geçen  her bir seferinde  bir yıla kadar olan işsizlik süreleri,
– ev kadını olarak geçirilen  ikamet süreleri,
SGK’ya borçlanılarak bu süreler Türkiye’de geçmiş süreler gibi ele alınır.

2- “Sigortalılık Süresi” Ne Demektir?

Sigortalılık süresi borçlanma kapsamına alınacak  sürenin bulunduğu ülkenin  mevzuatlarına göre ikamet süreleri hariç, çalışılan veya çalışılmış süre olarak kabul edilen sürelerin tamamını kapsamaktadır.

Çalışılmış olarak kabul edilen süreler, söz konusu  ülke mevzuatlarına göre fiilen çalışılmadığı halde çalışmaya eşdeğer süre olarak kabul edilen, ücret’e hak kazanmada ve ücret hesabında değerlendirilen sürelerdir.

3- “İşsizlik Süresi” Ne Demektir?

Söz konusu  ülkenin mevzuatına göre çalışma süreleri ile bu çalışma sürelerine eş değer süreler haricinde o ülkede geçirilen  sürelerin tamamıdır. İşsizlik sürelerinin tamamının borçlanma kapsamında ele alınmasına  imkan olmadığından, sigortalılık süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olmak koşulu ile yurtdışında geçirilen işsizlik süreleri borçlandırılabilir. İkamet  edilen süreler ve boşta geçirilen süreler de bu kapsamda ele alınır.

4- Yurtdışında “ Ev Kadını Olarak Geçen Süreler” Ne Anlama Gelmektedir?

Kadınların Medeni durumlarına bakılmaksızın  sigortalılık süreleri dışında yurtdışında bulundukları sürelerin tamamını ifade eder. Bu süreler işsizlik süresi veya boşta geçirilen süreler kapsamında değerlendirilmez, borçlanma talebinde bulunan kadınlar  yurtdışında ev kadını olarak geçirdikleri sürelerinin diledikleri kadarı borçlandırabilirler.

5- Borçlanma Hakkından Kimler Faydalanabilir?

Borçlanma hakkından, ülke dışında  çalışan 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile yurtdışında bir işte çalışan ya da  hiçbir işte çalışmayan 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadınlar yararlanabilirler.

6- Borçlanma Kapsamında Kalan  Yurtdışı Çalışma Süreleri Hangileridir?

Yurtdışında 18 yaşını doldurmadan önce, Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce veya Türk vatandaşlığından çıkartıldıktan  sonra geçen sigortalılık, işsizlik ve ev kadını olarak geçirilen süreler borçlanma kapsamına dahil edilmemektedir.

Ayrıca, ülkemizdeki sosyal güvenlik kanunlarında yazanlara  göre, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında geçirilen  sürelerle çakışan yurtdışı sürelerinin hiçbiri 3201 Sayılı Yasa’ya göre borçlandırılmasına  imkan verilmemektedir.

7- Yurtdışında Geçirilen Sürenin Ne Kadarı Borçlanılabilir?

Yurtdışında geçirilen  hizmet sürelerinin borçlanması vatandaşın isteğine bağlıdır.  Vatandaşlarımız, yurt dışındaki sigortalılık/çalışma/ikamet (ev kadınları) sürelerinin tamamını, bir kısmını veya aylık bağlanmaya yetecek kadar olan bölümünü borçlanma talebinde bulunabilmektedir.Yasa yurtdışında geçirilen sürelerin borçlanılma hakkına dair açık bir şekilde hak tanımıştır. Bu konuda yapılacak olan  tercihlerin, başvuru sırasında yazılı olarak ifade edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, kısmi borçlanmalarda ilk olarak borçlanılmayan süreler, yeni bir başvuru ile tekrar  borçlanılabileceği gibi, borçlanma için  başvuru yapılan  tarihden sonra yurtdışında geçirilmiş olan  süreleri içinde  borçlanma hakkı bulunmaktadır.

8. Yurtdışı Süreleri Hangi Koşullarda Borçlandırılır?

Yurtdışı sürelerinin borçlanılabilmesi için; Öncelikle Türk vatandaşı olmak, borçlanma kapsamındaki yurtdışı sürelerini resmi olarak belgelendirmek ve yazılı istekte bulunulması şarttır.
“Türk vatandaşı olmak” şartının iki durumda yerine getirilmesi zorunludur. Bunlardan ilki; borçlanılması istenilen sürelerde ilgili kişinin Türk vatandaşı olması, diğeri bir durum ise Türk vatandaşlığında geçen süreleri borçlanma talebinde bulunan sigortalı veya hak sahibinin yazılı başvuru yaptığı  tarihi itibariyle Türk vatandaşı olması gerekmektedir.
Farklı bir şekilde anlatacak olursak , Türk vatandaşlığı dışında başka bir ülkenin vatandaşı iken  yurtdışı sigortalılık, işsizlik veya ev kadını olarak geçirilen sürelerin hiçbiri borçlandırılamayacağı gibi, borçlanma için yapılan başvuru tarihinde Türk vatandaşı olmadığı tespit edilenlerin borçlanma talepleri direkt olarak reddedilir.

Türk vatandaşlığı ile birlikte başka bir  yabancı ülke vatandaşlığı devam edenler de, söz konusu yasa ile getirilmiş olan  düzenlemeden faydalanabilmektedirler.

Borçlanmak için ayrıca yurda dönüş yapılması zorunluluğu  aranmadığından, vatandaşlar yurtdışında iken de borçlanma başvurusunda bulunabilirler ve  borçlanma hakkından 3201 sayılı Yasa’nın öngördüğü şartlarla faydalanabilirler.

9. Türkiye ile aralarında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalamamış OlanÜlkelerde (Avustralya,Yeni Zelanda) Geçen Sürelerin Borçlandırılabilmesi İçin Hangi Belgelerin İbraz Tamamlanması  Gerekmektedir?

Avustralya’da yaşamış ya da halen yaşayan vatandaşlarımızın Avustralya’da geçen sigortalılık veya işsizlik sürelerini Türkiye’de borçlanarak emekli olabilmeleri  için bu süreleri  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğine veya T.C.Başkonsolosluğuna resmi olarak  belgelendirmeleri ve bu belgeler karşılığında Ataşelikten veya T.C. Başkonsolosluğundan  imzalı ve mühürlü Yurtdışı Hizmet Belgesi almaları gerekmektedir.Bu belgeler tamamlandığında Türkiye’de gerekli yerlere başvurularını problemsiz bir şekilde yapabilmektedirler
YURTDIŞI HİZMET BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NELERDİR?

Söz konusu ülkelerde Çalışma sürelerini gösteren/ispatlayan  belgeler şunlardır:

1-İŞÇİ OLARAK ÇALIŞANLAR İÇİN
– Almış oldukları Ücret Bordroları (Pay/Wage Slips)
– Almış oldukları  Grup Sertifikaları (Group Certificates)
– Almış oldukları  Ödeme Belgesi (PAYG-Payment Summarry)
– İşten ayrılırken almış oldukları çıkış belgesi (Employment Separation Certificate)
– Yaşadıkları ülkede vermiş oldukları Vergilerin Belgeleri (Income Tax Lodgement and Assesment History, Notice of Assesment, Tax Return)

2- Bağımsız olarak çalışanlar için,
-Kendi üzerlerine olan  İşyeri kayıt belgesi (certificate of registration)
– Yaşadıkları ülkede vermiş oldukları Vergilerin Belgeleri  (Income Tax Lodgement and Assesment History, Notice of Assesment, Tax Return)
Hizmet borçlanması yapmak isteyenlerin, çalışma sürelerini kapsayacak şekilde yukarıda sayılan belgelerden herhangi biri veya birkaçı, ve

* T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya pasaportları  ile birlikte,

* Centrelink’ten herhangi bir sosyal yardım almadığını gösterir bir evrakla

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğine yada Başkonsolosluğumuza başvurarak Yurtdışı Hizmet Belgesi alabilirler.

10- Ev Kadını Olarak Geçirilen  Sürelerin Borçlanılmasında Hangi Belgelerin Sunulması Gerekmektedir?

Medeni durumlarına bakılmadan , Yurtdışında ev kadını olanların bu sürelerini Türkiye’de borçlanarak emekli olabilmeleri  için yaşadıkları Ülkede  ikametlerini  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğine belgelendirmeleri ve bu belge karşılığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğinden veya T.C. Başkonsolosluğundan  imzalı ve mühürlü Yurtdışı Hizmet Belgesi almaları gerekmektedir.

Yurtdışı Hizmet Belgesinin (Yurtdışı İkamet Belgesi) hazırlanması için gerekli evraklar Nelerdir?

Ev kadınlarının:

Yaşadıkları Ülkede  ikamet sürelerini gösteren;
– Uluslararası Seyahat Kayıtları veya
– İkamet Durum Belgesi veya,
– Pasaportlarındaki ilk geliş ve yurda dönüş tarihlerine göre düzenlenecek ikamet belgesini, ve
– Üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı ve pasaport  ile birlikte,

herhangi bir sosyal yardım kurumundan yardım  almadığını gösterir bir yazıyla başvurarak Türk Ataşeliklerinden / Başkonsolosluklardan Yurtdışı İkamet Belgesi (Yurtdışı Hizmet Belgesi) almaları gerekir.

11. Yurtdışı Sürelerinin Borçlandırılmasında “Yazılı İstekte Bulunmak” Şartı Nasıl Yerine Getirilir?

Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına ilişkin yazılı talep, “Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi”nin usulüne göre doldurulup imzalandıktan sonra doğrudan veya posta yolu ile Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili ünitesine verilmesi ile yerine getirilir.

Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi örnekleri Sosyal Güvenlik Kurumu’nun www.sgk.gov.tr internet adresinde bulunan “Yurtdışı/Form ve Dilekçeler” bölümünden indirilebilir.

12- Ödenecek Prim Borcu  Ne Kadardır?

8 Mayıs 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulamaya göre; Yurtdışı Hizmet Borçlanması talebinde bulunanlar,  prim hesabına esas olan günlük kazancını kendileri belirliyeceklerdir.
– Belirlenecek  günlük kazanç, başvuru tarihindeki asgari ücret ile bunun altı buçuk katı olan azami ücret arasında bir günlük kazanç olarak seçilebilecektir.
– Başvuruyu alan Sosyal Güvenlik Kurumu, istek sahibinin seçtiği günlük ücretin %32 sini hesap ederek borçlanılacak gün sayısı ile çarpmak suretiyle ödenmesi gereken toplam prim borcunu hesaplayacaktır.
– Toplam prim borcu istek sahibine Türk Lirası olarak bildirilecektir..
Başvuru tarihi olarak , borçlanma talebine ilişkin dilekçenin Kurumun kayıtlarına geçtiği tarih esas alınacaktır. Ancak, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta olarak gönderilen yurtdışı borçlanma taleplerinde, dilekçenin postaya verildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

Kuruma ödenecek olan borçlanma miktarı, başvuru tarihinde geçerli olan günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla başvuru sahibince seçilen kazancın yüzde 32’sinin borçlanılmak istenen gün sayısı ile çarpılacak ve ödenecek miktar ortaya çıkacaktır.

 13-Borçlanma  Başvurusu İçin  Müracaat Süresi Ne Zamandır?
Borçlanma için herhangi bir müracaat süresi  yoktur.

14-SİGORTALILIK SÜRESİ NEDİR?
Sigortalılık Süresi; kadınlar için 20 yıl , erkekler için 25 yıldır.

 

Eğer okumak isterseniz aşağıda sizin için seçtiğimiz makalelere tıklayabilirsiniz.

1-Gurbetçinin Emekli Olma Şartları

2-Gurbetçiye Emeklilik Hakkı 2017

3-Yurtdışı Emeklilik Borçlanması İle İlgili Önemli Hususlar

4-Yurtdışı Emeklilik İşlemleri

5-Yurtdışı Emeklilik

Yorum Yapın

email adresiniz yayınlanmayacaktır.


*